Gängen i Stockholm - Rissnenätverket

Gängen i Stockholm - Rissnenätverket

2023-07-20

Rissnenätverket är främst centrerat kring områdena Rissne och Hallonbergen. Brottsbekämpande myndigheter har rapporterat att detta nätverk främst är inblandat i narkotikarelaterade brott, men det ägnar sig också åt våldsbrott, ekonomiska brott och försök att otillbörligt påverka vittnen, målsägande och lokala affärsmän. Det har till och med funnits misstankar om inblandning i mord, med majoriteten av individer associerade med detta nätverk.

Detta kriminella nätverk verkar med en väldefinierad hierarki, där de övre skikten är ockuperade av rutinerade brottslingar som är djupt rotade i den kriminella livsstilen. Dessa högt uppsatta personer har kontroll över narkotikahandeln inom nätverkets revir. Under dem finns ett lager av olika individer med uppgift att samordna och utföra olika typer av kriminella aktiviteter som bidrar till nätverkets lönsamhet. Toppen av hierarkin har etablerat både nationella och internationella kontakter, vilket underlättat det stadiga inflödet av droger till nätverket.

Baserat på polisens analys som gjordes under 2019 beräknades Rissnenätverket omfatta cirka 60-70 aktiva medlemmar. Dessa individer delades in i flera distinkta grupper eller kategorier, var och en ansvariga för olika aspekter av nätverkets verksamhet.

Medlemmar i Rissnenätverket

 

Ledare: Luis Silva Rojas


Man Född 1987, och han har varit föremål för upprepade fängelsedomar. Han innehar en oomtvistad ledarroll och styr Rissenätverket med en mycket auktoritär metod. Även under de perioder då han har vistats i Barcelona har hans ställning inte förändrats. För närvarande avtjänar han ett fängelsestraff för planering av flera mord.

 

Ledare 2:

Man född 1999, betraktas som högra handen till Luis Silva Rojas. I flera EncroChat-konversationer avslöjar han detaljer om ett planerad mord i Borås och hävdar att han har betydande erfarenhet av sådana uppdrag. Han har en omfattande brottslig bakgrund med 23 tidigare domar, vilket resulterade i ett kortare fängelsestraff. Redan som 15-åring år 2015 fick han sin första dom. När Luis Silva Rojas inte är tillgänglig i nätverket agerar denna man som ledare för nätverket.

Ledarkumpan 3/Chaufför:

Man Född 2000. Han har en framträdande position inom nätverket. Han saknar körkort och använder ofta en annan medlems körkort inom gänget. Dessutom har han upprepade gånger använt denne medlems pass vid sina resor till Barcelona. Redan vid 15 års ålder fanns han med i utredningar som misstänkt för tillgreppsbrott, grov olovlig körning och bruk av narkotika. För närvarande avtjänar han ett fängelsestraff för förberedelse till mord och grovt vapenbrott.

Ledare 4:

Född 1998. Dömdes till villkorlig dom för narkotikabrott 2018. Tidigare åtalad för grova brott som grovt vapenbrott och förberedelse till mord, men har friats från misstankarna. 

 

 

Läs mer om de olika gängen i Stockholm: 
Gängen i Stockholm - Älvsjönätverket
Gängen i Stockholm - Rissnenätverket
Gängen i Stockholm - Södertäljenätverket
Gängen i Stockholm - Turebergsnätverket
Gängen i Stockholm - NBA Nätverket
Gängen i Stockholm - Flemingsbergsnätverket
Gängen i Stockholm - 23ST
Gängen i Stockholm - Märsta Nätverket
Gängen i Stockholm - Botkyrkanätverket
Gängen i Stockholm - Husbys Hyenor
Gängen i Stockholm - Bredängsnätverket
Gängen i Stockholm - May nätverket
Gängen i Stockholm - Dödspatrullen
Gängen i Stockholm - Shottaz
Gängen i Stockholm - Bro nätverket
Gängen i Stockholm - Vårbynätverket
Gängen i Stockholm - Dalennätverket
Gängen i Stockholm - Skärholmennätverket
Gängen i Stockholm - Headshotligan


Foto: Polisen

Varukorg