Vad är ett förundersökningsprotokoll?

Ett förundersökningsprotokoll eller FUP som det förkortas, är en sammanställning över de olika åtgärder och material som samlats in och tagits fram under en brottsutredning. Det kan exempelvis handla om förhör och kriminaltekniska undersökningar, analysbesked, hemlig dataavläsning, hemlig telefonavlyssning, spaning med mera. Förundersökningar sammanställs sedan i ett förundersökingsprotokoll (fup) som både åklagare & den misstänkte kan använda sig utav för att bevisa eller motbevisa sin sak vid en huvudförhandling.


Vänligen observera oskuldspresumtion.
Den grundläggande princip som innebär att den som är misstänkt för ett brott ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen har bevisats genom en dom som har vunnit laga kraft.

Allmänt om förundersökningar

När polisen får information om att ett brott kan ha begåtts, t. ex genom polisanmälan, beslutar polisen eller en åklagare om en förundersökning ska inledas. Huvudprincipen är att alla misstänkta brott ska utredas men ibland kan det vara uppenbart att det inte finns någon möjlighet att utreda ett misstänkt brott varför polis eller åklagare då kan besluta om att förundersökning inte ska inledas.

Om polis eller åklagare beslutar om att inleda förundersökning utses en förundersökningsledare. De flesta förundersökningsledare är åklagare men vid enklare brottstyper kan utredningen ledas av en polisiär förundersökningsledare.

Förundersökningen syftar bland annat till att ta reda på vad som har hänt, om ett brott har begåtts, vem eller vilka som kan misstänkas för brottet, om det finns någon målsägande, vittnen och att ta fram bevis. Även om det är en åklagare som leder förundersökningen är det polisen som är de som genomför utredningsåtgärderna. I en förundersökning kan det bli aktuellt med en mängd olika åtgärder. Exempelvis förhör med målsägande, förhör med vittnen, tekniska undersökningar, husrannsakan, avlyssning, analyser av insamlat material med mera. I slutet av förundersökningen genomför man också förhör med misstänkt och eller misstänkta.

Förundersökningsprotokoll

I princip allt som polisen gör i förundersökningen i ett ärende sammanställs sedan i ett förundersökningsprotokoll – eller FUP – som det förkortas.

Utredningen i FUP:en är en viktig del när åklagaren ska avgöra om åtal ska väckas eller ej. För det fall åklagaren väljer att väcka åtal, det vill säga lämna in stämningsansökan till domstol, kommer också FUP:en, eller delar av den normalt vara viktig och nödvändig vid huvudförhandlingen.

Kan man ta del av förundersökningen?

Ja, det är precis vad https://www.krimfup.se/ är till för, att du ska kunna hitta och ta del av förundersökingsprotokoll när du vill, direkt med ett klick kan du ladda ner och läsa den förundersöking du vill ta del av.

Varukorg