Nyheter

Gängen i Stockholm - 23ST
Nätverk Fagersjö-Farsta även känt som 23st är ett lokalt kriminellt nätverk med bas i Rågsved, Fagersjö och Farsta. Runt 20 personer i 20–30-årsåldern bedöms ingå i nätverket och den främsta kriminella verksamheten kretsar kring narkotikaförsäljning. Tidigare ...
Läs hela artikeln
Stöld i butik: ett alltför vanligt brott
Stöld i butik, ofta benämnt som snatteri, är ett brott som påverkar detaljhandeln på ett betydande sätt. Från stora varuhus till små, oberoende butiker, är ingen handlare immun mot detta brott. I Sverige, liksom på många andra platser runt om i världen, är stöld i butik ett...
Läs hela artikeln
ID-kapning: ett allt vanligare brott
ID-kapning, även känt som identitetsstöld, är en form av bedrägeri eller stöld där en person olovligen använder en annans personuppgifter, oftast i syfte att begå ekonomisk brottslighet. Detta brott har blivit allt vanligare i takt med den digitala utvecklingen och har en omfattande inverkan både ...
Läs hela artikeln
Läs fler artiklar här

Vad är Krimfup.se?

Krimfup.se är nyhetstjänst med rättslig information och handlingar gällande privatpersoner.
Hos oss finner ni förundersökningsprotokoll
för direkt nedladdning.