Vanliga frågor och svar - FAQ

Vi har endast brottmålsdomar, inga andra domar som tvistemål, förenklat tvistemål eller annat dylikt. När du köper domen hos oss kan du vara säker på att det är ett brottmål som domen gäller.

Krimfup har domar från 2018 och framåt.

Domar laddas vanligtvis upp inom några timmar efter att de har meddelats, men det kan som mest ta upp till 24 timmar. Förundersökningsprotokoll (FUP) laddas vanligtvis upp 2-3 dagar efter att domen har meddelats.

Ja det får Krimfup. Krimfup är innehavare av utgivningsbevis. Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv och gäller i tio år. Du kan läsa mer om utgivningsbevis här.

Den information som Krimfup tillhandahåller från sin rättsdatabas på Krimfup.se skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Det betyder att rättsdatabasen och den information som kommer ifrån databasen är grundlagsskyddad vilket i sin tur innebär att GDPR inte gäller för Krimfup.se avseende information från databasen.

Förundersökningen blir offentlig när åtal väcks. Om uppgifter inte bedöms skada undersökningen om de offentliggörs, kan åklagaren välja att lämna ut uppgifterna redan under pågående förundersökning. Sekretess kan även gälla med hänsyn till de inblandade personerna.

Ja, en dom är generellt sett en allmän handling. I Sverige är domar och andra handlingar offentliga enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del av dem. Det kan dock finnas undantag där vissa delar av en dom eller handling är sekretessbelagda på grund av olika skäl, till exempel skydd av personuppgifter.

Krimfup.seXX startades 2022 och därför har vi inte hunnit ladda upp förundersökningsprotokoll äldre än från 2019.
Domar har vi samlat in från och med 2018.

Vi gallrar handlingar 5 års tid. Handlingarna på krimfup.se gallras automatiskt när gallringstiden löpt ut.

· Vi på Krimfup.se tillhandahåller förundersökningsprotokoll till er dygnet runt oaktat tid på dygnet.

· Vi innehar domar från sveriges samtliga tingsrätter och hovrätter från de senaste fem åren

· Våra handlingar går enkelt ladda ner i pdf-format.

· Vi är snabba och hämtar regelbundet in handligar till er för smidig nedladdning.

· Ni är i trygga händer och är helt anonyma när ni laddar ner eller bevakar någon handling hos oss.

· Vi följer alla lagar och regler för vår verksamhet, innehar F-skattsedel och har utgivningsbevis.

En FUP kostar 109kr. Köper du fler handlingar får du rabatter.
Du får då direkt tillgång till förundersökningsprotokollet och kan läsa den.
Du kan också prenumerera på FUP, läs mer här.

En dom kostar 129kr. Vid köp av dom får du tillgång till personens samtliga domar som finns och framtida domar som tillkommer för personen ifråga.

Det som skiljer oss från andra liknande tjänster är att vi tillhandahåller förundersökningsprotokoll (FUP) i vår databas medans andra liknande tjänster innehar endast domar och domslut.

En dom är ett domslut taget av de olika instanserna i en domstol och domen är också en domstols slutliga, formella avgörande i saken prövad av en jury eller domare i en civilrättslig tvist, ett brottmål eller ett förvaltningsrättsligt mål. En dom kan också avgöra en oklarhet om ett rättsligt förhållande medan ett förundersökningsprotokoll, eller FUP som det förkortas, är en sammanställning över de olika åtgärder och material som samlats in och tagits fram under en brottsutredning. Det kan exempelvis handla om förhör och kriminaltekniska undersökningar, analysbesked, bildbevis med mera.

Nej ni är helt anonym vid köp av FUP eller DOM hos oss på krimfup.se.

Nej. Vi laddar upp endast FUP som har lett till åtal.

Hos oss kan endast söka på personer som har blivit tilltalad i ett mål.
-Vittnen samt brottsoffer är EJ sökbara
-Vittnen och offer visas EJ, om sekretess på FUP / DOM
-Vi ansvarar för att ingen manipulering av data görs

Om du inte hittar en person hos oss kan det bero på att förundersökningsprotokollet eller domen är sekretessbelagd, i mål som t.ex sexualbrott brukar förundersökningsprotokollet generellt vara belagd med sekretess.

En annan anledning kan vara att du har stavat fel på namnet, testa därför att söka på t.ex personnummer.

Slutlingen kan det bero på att vi ännu inte hunnit ladda upp förundersökningsprotokollet eller att vi har missat att ladda upp den.

Om du ser att ett förundersökningsprotokoll saknas skulle vi vara tacksamma om du meddelar oss om det.

Krimfup.se är det lättaste sättet att få tag i en förundersökning, det går snabbt, smidigt och du får förundersökningen levererat i PDF format direkt.

Krimfup.se är det lättaste sättet att få tag i en dom, du kan snabbt och enkelt ladda ner domen under "Mitt konto" > "Köpta dokument".

Domen blir tillgänlig hos oss från 2 timmar till att den meddelats, till högst 24 timmar efter att en dom har meddelats

I Sverige blir en förundersökningsprotokoll (FUP) offentlig när förundersökningen är avslutad. Detta innebär att FUP:en blir tillgänglig för allmänheten när utredningen är klar och åklagaren har fattat ett beslut om att väcka åtal.

För att göra det enkelt för dig att hitta den förundersökningsprotokoll du söker, är FUP på en personsida sorterade så att de nyaste förundersökningsprotokollen finns längst ner i listan. Det betyder att du kommer att se äldre dokument först och längst upp, medan de allra senaste förundersökningsprotokollen finns tillgängliga längst ner på en personsida.

Varukorg