Vanliga frågor och svar - FAQ

Får ni publicera information om mig utan min tillåtelse?

Ja det får Krimfup. Krimfup är innehavare av utgivningsbevis. Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv och gäller i tio år. Du kan läsa mer om utgivningsbevis här.

Kan jag få bort information om mig på grund av GDPR?

Den information som Krimfup tillhandahåller från sin rättsdatabas på Krimfup.se skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Det betyder att rättsdatabasen och den information som kommer ifrån databasen är grundlagsskyddad vilket i sin tur innebär att GDPR inte gäller för Krimfup.se avseende information från databasen.

Är en förundersökning offentlig handling?

Förundersökningen blir offentlig när åtal väcks. Om uppgifter inte bedöms skada undersökningen om de offentliggörs, kan åklagaren välja att lämna ut uppgifterna redan under pågående förundersökning. Sekretess kan även gälla med hänsyn till de inblandade personerna.

Hur gamla förundersökningsprotokoll kan jag hitta på Krimfup och från vilket år har ni samlat in handlingar?

Krimfup.se startades 2022 och därmed har vi inte hunnit ladda upp handlingar längre bak en 2018. Värt att notera är att vi gallrar handlingar efter en tid, så det är möjligt att de inte längre finns i databasen. Varje dag inhämtas och uppladdas nya förundersökningsprotokoll till er för smidig nedladdning.

När försvinner min förundersökning från krimfup.se och när gallras den?

Vi gallrar handlingar efter en tid, så det är möjligt att de inte längre finns i databasen. Handlingarna på Krimfup.se gallras automatiskt när gallringstiden löpt ut.

Varför Krimfup.se?

· Vi på Krimfup.se tillhandahåller förundersökningsprotokoll till er dygnet runt oaktat tid på dygnet.

· Vi inhämtar handlingar ifrån Polismyndigheten för er att enkelt ladda ner i pdf-format.

· Vi är snabba och hämtar regelbundet in handligar till er för smidig nedladdning.

· Ni är i trygga händer och är helt anonyma när ni laddar ner eller bevakar någon handling hos oss.

· Vi följer alla lagar och regler för vår verksamhet, innehar F-skattsedel och har utgivningsbevis.

Vad kostar ett förundersökningsprotokoll?

99kr

Vad skiljer Krimfup.se ifrån andra liknande tjänster?

Det som skiljer oss från andra liknande tjänster är att vi tillhandahåller förundersökningsprotokoll (FUP) i vår databas medans andra företag tillexempel Lexbase innehar bara domar och domslut. Hos oss kan du söka efter brottsregister eller straffregister.

Vad är skillnaden mellan en dom och ett förundersökningsprotokoll?

En dom är ett domslut taget av de olika instanserna i en domstol och domen är också en domstols slutliga, formella avgörande i saken prövad av en jury eller domare i en civilrättslig tvist, ett brottmål eller ett förvaltningsrättsligt mål. En dom kan också avgöra en oklarhet om ett rättsligt förhållande medan ett förundersökningsprotokoll, eller FUP som det förkortas, är en sammanställning över de olika åtgärder och material som samlats in och tagits fram under en brottsutredning. Det kan exempelvis handla om förhör och kriminaltekniska undersökningar, analysbesked, bildbevis med mera.

Delas informtion om att jag har köpt ett förundersökningsprotokoll?

Nej ni är helt anonym vid köp av FUP hos oss på krimfup.se