Gängens evolution - från bikers till förortens ungdom

Gängens evolution - från bikers till förortens ungdom

2023-11-18

Dynamiken i Moderna Gäng – Från Sociala Medier till gatuvåld

Sverige - I skuggan av de traditionella motorcykelgängen, har en ny generation av gäng vuxit fram under längre tid i Sverige, kända för sin flyktiga natur och innovativa metoder för självmarknadsföring. Moderna gäng, som Shottaz och Husby Hyenor, skiljer sig markant från sina traditionella motorcykelgängen inte bara i struktur och brottslighet, utan också i hur de kommunicerar och rekryterar nya medlemmar.


Foto: Medlemmar från bikersklubben Hells angels MC

Internt Gängliv: Konflikter och Splittring

Dessa nya gäng kännetecknas av deras flyktiga strukturer. Till skillnad från de hierarkiska och strikt organiserade motorcykelgängen, tenderar moderna gäng att snabbt bilda sig, omgruppera och ibland splittras. Denna instabilitet leder ofta till interna konflikter, där maktstrider och hämndaktioner är vanliga. Denna impulsivitet bidrar också till en ökad våldsamhet, där gängmedlemmar snabbt kan bli inblandade i allvarliga brott, som mord och våldsdåd.

Marknadsföring via Musik och Sociala Medier

Moderna gäng i Sverige har anammat musik och sociala medier som kraftfulla verktyg för att stärka sin image och rekrytera nya medlemmar. Rapartister som Yasin Byn och Jaffar Byn, associerade med Shottaz, eller rapparen Dree Low som är förknippad med Husby Hyenor, använder sina plattformar för att sprida gängens budskap och glorifiera gänglivet. Deras texter och musikvideor, ofta fyllda med symboler och referenser till gängkultur, har en bred och direkt påverkan på ungdomar.

Foto: Förortsgänget Shottaz

Rekrytering av unga personer till gängen

En alarmerande aspekt av dessa moderna gäng är deras rekrytering av mycket unga individer. Dessa ungdomar dras in i gängen med löften om pengar, status och tillhörighet, men hamnar ofta i en spiral av våld och kriminalitet. I vissa fall används dessa unga medlemmar för att utföra de mest riskfyllda uppdragen, inklusive våldsdåd och till och med mord, eftersom de ses som mindre misstänkta av myndigheterna och ofta drar på sig mindre stränga straff.

Påverkan på Lokala Ekonomier: Moderna gäng påverkar den lokala ekonomin på flera sätt. Genom sin inblandning i illegal verksamhet som narkotikahandel, bidrar de till en parallell ekonomi som undgår statlig övervakning och beskattning. Lokala näringsverksamheter bevittnar också om hot och våld mot deras verksamhet, där lokala gäng vägrar betala för varor som de tar från butiker. Invåndare som är rädda för att besöka den lokala tobaksbutiken. 

Samhällets uttmaning

Denna trend av ungdomsinblandning och gängens skickliga användning av moderna kommunikationskanaler utgör en stor utmaning för samhället och myndigheterna. Polisen har ökat sin närvaro i utsatta områden och arbetar för att förstå och bekämpa de sociala mediernas roll i gängens rekryteringsprocess. Samtidigt finns det ett växande behov av samhällsbaserade program som kan erbjuda ungdomar alternativa vägar och stödstrukturer för att undvika gänginblandning.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll på nätet

 

Foto: Polisen / privat

Varukorg