Före detta förtroendevald vid Wermlands nation döms

Före detta förtroendevald vid Wermlands nation döms

2023-10-05

Före detta förtroendevald vid Wermlands nation döms för grov trolöshet mot huvudman

En tidigare förtroendevald vid Wermlands nation har dömts för grov trolöshet mot huvudman av Lunds tingsrätt. Personen använde nationens kontokort för privata inköp och måste nu betala ett skadestånd på 313 824 kronor.

Tingsrätten har meddelat sin dom i fallet där en tidigare förtroendevald vid Wermlands nation åtalats för grov trolöshet mot huvudman. Personen hade misstänkts ha använt nationens kontokort för privata inköp under en tidsperiod av ett år. Bland inköpen fanns märkesväskor, streamingtjänster och en balklänning till ett värde av 6 400 kronor.

I dag har tingsrätten fastställt straffet för den före detta förtroendevalda som nu döms för grov trolöshet mot huvudman. Straffet blir en villkorlig dom, och personen måste betala ett skadestånd på 313 824 kronor.

Under rättegången framhöll den före detta förtroendevalda att de flesta inköpen hade utförts i nationens räkning och påstod att hen hade ekonomiska svårigheter vid tiden för inköpen. Tingsrätten ifrågasatte dock dessa påståenden och fann dem icke trovärdiga och felaktiga på flera punkter enligt domen.

Även om brottet enligt tingsrätten skulle ha förtjänat åtta månaders fängelse, beaktades personens avsaknad av tidigare brottslighet och bedömningen att det inte fanns skäl att tro att hen skulle begå fler brott. Som ett resultat kommer allt som beslagtagits av de privata inköpen att återlämnas till personen. Tingsrätten motiverade detta beslut med att den före detta förtroendevalda ändå kommer att bli ålagd att betala skadestånd.

Försvarsadvokat Karl Henrik Östberg har kontaktat sin klient efter domen och säger att de överväger att jämka skadeståndet, med argumentet att nationen varit medvållande.

Wermlands kurator Carl Pihlsgård är nöjd med tingsrättens beslut och ser ingen grund för att nationen skulle behöva stå för en del av skadeståndet. Han betonar att nationen har tydliga rutiner kring attestering och ekonomi.

Pihlsgård avslutar med att berätta att de aktivt arbetar med hela Studentlund för att se om det finns några förändringar som kan förebygga liknande händelser i framtiden och understryker att domen visar att deras ekonomiska system fungerar.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll här

Foto: Privat

Varukorg