Flickan tvingades i ättika via slang – Rättegång pågår

Flickan tvingades i ättika via slang – Rättegång pågår

2023-11-20

Flicka i Eslöv drabbad av allvarliga skador – Föräldrarna ställs inför rätta

Rättegången mot de föräldrar som tvingade i sin dotter ättika har inletts i Lunds tingsrätt. Åklagaren, Ingegerd Jigin, har hävdat att flickan försatts i livsfara av sina föräldrar, som påstås ha utsatt henne för denna skadliga substans. Flickan hade vid ankomsten till sjukhus en kroppstemperatur på endast 33,9 grader och skador i magsäcken som orsakats av ättika.

Åklagaren har presenterat en hypotes om att flickan kan ha fått ättika via en föremål som stoppades ner i halsen, såsom en slang. Sjukvårdspersonalen noterade skavsår i halsen, vilket stärker denna teori.

Under rättegången har åklagaren beskrivit flickans tillstånd vid ankomsten till akuten som mycket allvarligt. Hon hade blåmärken, ärr, obehandlade frakturer och andra skador som tydde på vanvård. Åklagaren menar även att flickan var kraftigt undernärd och fick mat endast en gång om dagen, i en glasslåda.

Föräldrarna nekar till att ha begått något brott. Pappan hävdar att ättikaintaget var en olyckshändelse,likaså mamman som nekar all inblandning till de brott hon åtalades för. Åklagaren anser dock att föräldrarna hade ett garantiansvar för flickan som deras vårdnadshavare och därmed hade skyldighet att skydda henne.

Flickan har genomgått flera operationer, inklusive borttagning av magsäcken på grund av ättiksskadorna, och hennes nuvarande hälsa är osäker. Flickans särskilda företrädare yrkar på skadestånd på 2,6 miljoner kronor med hänvisning till de allvarliga skadorna hon drabbats av.

Rättegången kommer att fortsätta att utreda de omständigheter som ledde till flickans ättiksskador och hennes påstådda vanvård.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om Eslövföräldrarna här

 

Foto: Polisen / Krimfup.se

Varukorg