Föräldrar i Eslövs åtalas - har förgiftat sexårig flicka

Föräldrar i Eslövs åtalas - har förgiftat sexårig flicka

2023-11-15

Föräldrar i Eslöv åtalade för misshandel och förgiftning av sexårig dotter

I Eslöv, en stad i södra Sverige, har en händelse som involverar en sexårig flicka resulterat i ett åtal mot hennes föräldrar. Flickan, som nu är sju år gammal, fördes till sjukhuset i Lund på julafton förra året i ett kritiskt tillstånd. Hennes föräldrar, i 30- respektive 40-årsåldern, står nu inför rätta för anklagelser om synnerligen grov misshandel, tre fall av grov misshandel, två fall av olaga frihetsberövande och grov fridskränkning.

Akut sjukhusvistelse för sexåring efter förgiftning med ättika

Enligt utredningen var flickan inlåst i familjens tvättstuga under december månad förra året. Under denna tid rapporteras det att hon varit bunden och nekats tillräckligt med mat och dryck, vilket ledde till allvarliga konsekvenser såsom undernäring och tillväxthämning. Dessa uppgifter har bekräftats av åklagarens kontor, som också påpekat att flickan drabbades av törst, hunger och viktnedgång.

Flickans sjukdomstillstånd, som inkluderade hjärt- och leversvikt, blev uppenbart efter att hon intagit frätande ättika. Detta ledde till en nödvändig operation för att ta bort hennes magsäck. Ytterligare undersökningar avslöjade blåmärken och sår på hennes kropp.

Foto: Flickans rum

Åtal omfattar grov misshandel och olaga frihetsberövande över flera år

Utöver de aktuella händelserna har det framkommit att flickan tidigare också varit utsatt för misshandel och vanvård. Föräldrarna anklagas för att under en tvåårsperiod ha instängt flickan i ett rum där de spikade igen fönstret och satt en grind för dörren. De misstänks även för att ha underlåtit att söka läkarvård för hennes allvarliga skador, som inkluderar frakturer på armarna och brännskador.

Senior åklagare Ingegerd Jigin har kommenterat fallet i ett pressmeddelande, där hon framhåller föräldrarnas bristande ansvar för att skydda sitt barn och förse henne med nödvändig vård. Hon betonar brottens allvarliga natur och de långvariga skadorna de har orsakat.

Flickan och hennes syskon har omhändertagits enligt lagen om vård av unga (LVU). Föräldrarna, som förnekar anklagelserna, har ännu inte gett några officiella kommentarer genom sina försvarsadvokater.

 

Läs: Förundersökningsprotokoll om fallet här

Varukorg