Domstolsanställd läckte hemlig info till Turebergsnätverket

Domstolsanställd läckte hemlig info till Turebergsnätverket

2023-12-25

Omfattande läcka av hemliga uppgifter
En anställd vid Attunda tingsrätt har dömts till fängelse för att ha läckt sekretessbelagd information till Turebergsnätverket som är ett kriminellt nätverk.
Hon misstänktes för att ha överfört konfidentiell information under sin anställning hos tingsrätten. Hon delade vidare detaljer om polisens spaningsaktiviteter och avlyssning av gängkriminella i Sollentuna.
Åklagaren för målet Per Nichols yrkade på två års fängelse medan hennes försvarare argumenterade för en mildare påföljd.

Rättegången och domstolens bedömning
Under rättegången erkände kvinnan delar av anklagelserna samtidigt som hon förnekade andra anklagelser. Tingsrätten som leddes av Magdalena Hägg Bergvall fann bevisen tillräckliga för att stödja de flesta av åklagarens påståenden. Kvinnan dömdes till ett år och nio månaders fängelse som gav henne en minskning från det begärda straffvärdet. Minskningen på straffet berodde delvis på grund av hennes förlust av anställning och hon döms också till att betala skadestånd.

Konsekvenser och polisens utmaningar
Denna incident har markerat en allvarlig överträdelse av sekretess och påverkat polisens förmåga att utreda grova brott. Kvinnans läcka till Turebergsnätverket har belyst riskerna med insiderkunskap inom rättsväsendet. Det har framkommit att hon inte drevs av ekonomiska motiv utan i stället av en relation till en yngre gängmedlem.

 Åtalspunkter:
1. Grovt Brott mot tystnadsplikt
2. Grovt dataintrång
3. Ytterligare Brott mot tystnadsplikt
4. Dataintrång

Domstolshandläggaren döms till ett år och nio månaders fängelse.

Turebergsnätverket
Turebergsnätverket
 är en kriminell organisation baserad i Tureberg, en stadsdel i Sollentuna kommun norr om Stockholm, känd för sin inblandning i diverse brottsliga aktiviteter sedan början av 2000-talet. Deras kriminalitet sträcker sig över narkotikahandel, utpressning och våldsbrott, vilket har lett till betydande samhällspåverkan och orsakat oro i lokalsamhällena. Nätverket, som har karaktäriserats av sin organiserade och våldsamma natur, har även varit involverat i konflikter och rivaliteter med andra kriminella grupperingar. Svensk polis och rättsväsende har vidtagit åtgärder mot Turebergsnätverket, inklusive omfattande utredningar, gripanden och rättegångar mot flera av dess medlemmar, i syfte att bekämpa och minska deras brottsliga inflytande.

 

>> Läs förundersöknningsprotokollet här
>> Läs förundersökningar online 

Varukorg