Personuppgifter
Namn
Karlsson, Yngve Roland
Personnummer
19440101-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot lagen om hotell- och pensionatrörelse, brott mot utlänningslagen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Brott mot utlänningslagen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.