Personuppgifter
Namn
Hu, Yao-e
Personnummer
19510815-XXXX
Ålder
71 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Obehörigt tillträde till skyddsobjekt
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.