Personuppgifter
Namn
Daabas, WAFIC
Personnummer
19450710-XXXX
Ålder
77 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter (LPK), 5 kap 1 a § olovlig befattning med punktskattepliktiga varor.
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.