Personuppgifter
Namn
Renjel Nunez Del Prado, Victor Hugo
Personnummer
19490611-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Hot mot tjänsteman, misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.