Personuppgifter
Namn
Pylkäs, Urho
Personnummer
19350125-XXXX
Ålder
88 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.