Personuppgifter
Namn
Burman, Ulf Arne Håkan
Personnummer
19480929-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grovt olaga hot, misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.