Personuppgifter
Namn
Karlsson, Tore Arne Ivar
Personnummer
19450519-XXXX
Ålder
77 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.