Personuppgifter
Namn
Oskarsson Mäki, Tord Ivar
Personnummer
19501229-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot vapenlagen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.