Personuppgifter
Namn
Assteröd, Tor-arne
Personnummer
19450363-XXXX
Ålder
77 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Ofredande mot grupp, ofredande mot kvinna som fyllt 18 år, ofredande mot man som fyllt 18 år, olaga förföljelse, olaga hot mot kvinna äldre än 18 år, ejinternetrelat., olaga hot mot man äldre än 18 år, ej internetrelaterat
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.