Personuppgifter
Namn
Svensson, Thomas Wilhelm
Personnummer
19491014-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.