Personuppgifter
Namn
Okbasi, Tevfik
Personnummer
19421029-XXXX
Ålder
80 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.