Personuppgifter
Namn
Hansson, Tell Berry Inge
Personnummer
19430115-XXXX
Ålder
80 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot alkohollagen, förberedelse till olovlig befattning med sprit, olovlig befattning med sprit
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.