Personuppgifter
Namn
El Shobaki, Taisir
Personnummer
19490502-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vållande till kroppsskada
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.