Personuppgifter
Namn
Oskarsson, Sven-olov
Personnummer
19510324-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.