Personuppgifter
Namn
Mattsson, Sven-olov
Personnummer
19460114-XXXX
Ålder
77 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel, olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.