Personuppgifter
Namn
Arnér, Sven-inge
Personnummer
19441122-XXXX
Ålder
78 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot djurskyddslagen
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.