Personuppgifter
Namn
Högström, Sven-Gustaf Albin
Personnummer
19491221-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grovt skattebrott
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Grovt skattebrott, 4 § skattebrottslagen (1971:69)
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.