Personuppgifter
Namn
Schöön, Sven-erik
Personnummer
19490720-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grovt rattfylleri, smitning från trafikolycksplats
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.