Personuppgifter
Namn
Helenius, Sven Juhani
Personnummer
19501221-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot trafikförordningen, vållande till kroppsskada
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.