Personuppgifter
Namn
Holmqvist, Sven Ivar
Personnummer
19370622-XXXX
Ålder
85 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Förgripelse mot tjänsteman, försök till våld mot tjänsteman, ofredande
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.