Personuppgifter
Namn
Wennersten, Sven Göran Kenneth
Personnummer
19480907-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Djurplågeri
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.