Personuppgifter
Namn
Johansson, Sven Erik
Personnummer
19401103-XXXX
Ålder
82 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning, grovt brott, vållande till kroppsskada, grovt brott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.