Personuppgifter
Namn
Johansson, Sven Erik
Personnummer
19461126-XXXX
Ålder
76 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot trafikförordningen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.