Personuppgifter
Namn
Lilja, Sven Eric
Personnummer
19440110-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.