Personuppgifter
Namn
Eriksson, Sven Christian Evald
Personnummer
19490912-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot lagen om fartygssäkerhet
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.