Personuppgifter
Namn
Persson, Sven Bertil
Personnummer
19490401-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot fiskelagen
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.