Personuppgifter
Namn
Björkhed, Sven Bertil
Personnummer
19420509-XXXX
Ålder
80 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot vapenlagen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.