Personuppgifter
Namn
Karlsson, Sven Arne
Personnummer
19490721-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Hastighetsöverträdelse
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.