Personuppgifter
Namn
Berg, Sven Alvar
Personnummer
19431020-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Sexuellt ofredande
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.