Personuppgifter
Namn
Karlsson, Sven åke
Personnummer
19440217-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Annat brott mot vapenlagen, ammunition, hot mot tjänsteman, vapenbrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.