Personuppgifter
Namn
Tjernlund, Sture Erik Wilhelm
Personnummer
19430628-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olaga hot mot man äldre än 18 år, ej internetrelaterat
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.