Personuppgifter
Namn
Carlsson, Sture Bengt Germund
Personnummer
19350309-XXXX
Ålder
88 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grov skadegörelse
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.