Personuppgifter
Namn
Bodin, Stig Rudolf
Personnummer
19490521-XXXX
Ålder
73 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Djurplågeri
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Brott mot djurskyddslagen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.