Personuppgifter
Namn
Erlandsson, Stig Gösta Evert
Personnummer
19410422-XXXX
Ålder
81 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Djurplågeri
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.