Personuppgifter
Namn
Larsson, Stieg Lennart
Personnummer
19400929-XXXX
Ålder
82 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vapenbrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.