Personuppgifter
Namn
Jonsson, Sten Ragnar
Personnummer
19510414-XXXX
Ålder
71 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot djurskyddslagen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Hot mot tjänsteman
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.