Personuppgifter
Namn
Karlsson, Sten Lennart
Personnummer
19390211-XXXX
Ålder
84 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Fört fordon på otillåten vägbana, misshandel
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.