Personuppgifter
Namn
Olsson, Sten Håkan
Personnummer
19480110-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vapenbrott; innehav av jaktvapen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.