Personuppgifter
Namn
Svensson, Sten Bengt Morgan
Personnummer
19430615-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grovt barnpornografibrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.