Personuppgifter
Namn
Bakke, Steinar Michal
Personnummer
19430311-XXXX
Ålder
80 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vapenbrott; innehav av jaktvapen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.