Personuppgifter
Namn
Anker, Sören Johan
Personnummer
19410730-XXXX
Ålder
81 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olaga vapeninnehav
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.